Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Informasiya Texnologiyaları İnstitutu

24 İyun, Şənbə, 2017

 • AzScienceNet-in gündəlik fəaliyyəti, texniki  siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, cari işlərin yerinə yetirilməsi və s. kimi məsələlərin müzakirəsini İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  AzScienceNet-in İdarəetmə Şurası  həyata keçirir. AzScienceNet-in İdarəetmə Şurasının strukturu və tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir.
 • AzScienceNet-in İdarəetmə strukturu :
 1. AMEA-nın Rəyasət Heyəti
 2. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
 3. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutun nəzdində İdarəetmə Şurası
 • AzScienceNet şəbəkəsinin İdarəetmə Şurasının tərkibi

Sədr – AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d, prof.  R.M.Əliquliyev

Sədir müavini - tex.f.d  R.Q.Ələkbərov

Katib – Ə.Qurbanova

Üzvləri:

 1. AzScienceNet-in administratoru – T.Mustafayev
 2. AzScienceCERT xidmətinin rəhbəri – tex.f.d. Y.İmamverdiyev
 3. Texniki xidmətin rəhbəri – M.Rəşidov
 4. AzScienceNet-in xidmətlərinin rəhbəri – C.Ağaşov
 5. Monitorinq və informasiya təhlükəsizliyi xidmətinin rəhbəri – B.Nəbiyev