• AzScienceNet-in gündəlik fəaliyyəti, texniki  siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, cari işlərin yerinə yetirilməsi və s. kimi məsələlərin müzakirəsini İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  AzScienceNet-in İdarəetmə Şurası  həyata keçirir. AzScienceNet-in İdarəetmə Şurasının strukturu və tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir.
  • AzScienceNet-in İdarəetmə strukturu :
  1. AMEA-nın Rəyasət Heyəti
  2. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
  3. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutun nəzdində İdarəetmə Şurası
  • AzScienceNet şəbəkəsinin İdarəetmə Şurasının tərkibi

Sədr – AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d, prof.  R.M.Əliquliyev

Sədr müavini - tex.f.d  R.Q.Ələkbərov

Katib – Ə.Qurbanova

Üzvləri:

Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2024