• 2010-cu ildən TERENA  (Trans European Research and Education Networking Association -Trans-Avropa Elm-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası) təşkilatının üzvüdür

 

• 2014-cü ildən GEANT (Gigabit European Advanced  Network Technology, GEANT 44 ölkəni özündə birləşdirir) Assosiasiyasınin üzvüdür.

 

 
 • Türkiyə/ULAKBIM 

 

             • Rumıniya/RoEduNet 

       • Belarus/UIIP NASB                            • Ukrayna / URAN

 

 • Çexiya/CESNET 

              • Polşa / PCSS
   • Gürcüstan/GRENA                       • Trusted Introducer
   • Moldova/RENAM               • Qazaxstan/KazCERT
 

Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2024