Elmin İnkişafı Fondunun nümayəndələri “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatında 2013-05-30
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2020