Ölkələr arasında inteqrasiya proseslərinin ölçülməsinə həsr olunmuş məqalə Çinin nüfuzlu jurnalında dərc olunub 2015-10-05 16:44:59 / KONFRANSLAR

Qloballaşan dünyada ölkələr arasında inteqrasiya proseslərinin ölçülməsinə həsr olunmuş məqalə Çinin “International Journal of Intelligent Systems and Applications” jurnalında dərc olunub.

 

“Beynəlxalq əlaqələr əsasında ölkələrin inteqrasiya dərəcəsinin ölçülmə metodu” (“The Method of Measuring the Integration Degree of Countries on the Basis of International Relations”) adlı məqalənin müəllifləri AMEA-nın akademik-katibi, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, akademik Rasim Əliquliyev, institutun şöbə müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru Ramiz Alıquliyevvə institutun şöbə müdiri Gülnarə Nəbibəyovadır.

 

Məqalədə inteqrasiya anlayışı, ölkələrin inteqrasiyası, ölkələrin əsas inteqrasiya xüsusiyyətləri və göstəriciləri araşdırılıb. Ölkələr arasında əlaqələrin və imzalanmış müqavilələrin sayı ölkələrin inteqrasiya dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün əsas göstəricilər kimi təklif olunub. Çəki əmsallarının hesablanması əsasında ölkələrin inteqrasiya dərəcəsinin ölçülmə metodu təklif olunub. Bu baxımdan qraf nəzəriyyəsindən istifadə edərək müvafiq alt sistemin informasiya modeli təsvir edilib.

    Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2022