“Google”da informasiya axtarışının 9 üsulu 2015-01-29 11:57:42 / KONFRANSLAR

Dəqiq ifadə və ya sözün formasının axtarışı. “Google” sorğu sisteminin axtarılan ifadələrin (söz forması) olduğu veb səhifələri tapması üçün ifadə və ya sözü dırnaq içində (“”) yazmaq lazımdır. Nümunə: “mən sizə yazıram”

 

Sözün çatışmadığı sitatın axtarışı. Sitatda istifadə olunan söz unudulubsa, sitatı bütövlükdə dırnaq içində yazaraq buraxılan sözün yerinə ulduz (*) işarəsi daxil edilməlidir ki, sitat unudulmuş sözlə birlikdə tapılsın. Nümunə: “gecə küçədir, * aptek”

 

Bir neçə söz içərisindən istənilən sözün axtarışı. Şaquli xətt ( | ) vasitəsilə bütün uyğun variantları sadalayaraq Google-un bu sözlərdən hər biri ilə bağlı sənədləri axtarmasını təmin etmək olar. Nümunə: ananaslar | kəkliklər | şampan şərabı

 

Sözlərin cümlənin daxilində axtarışı. Sözlər ampersand (&) operatoru ilə birləşdirilərsə, Google bu sözlərin bir cümlədə istifadə olunduğu sənədləri tapacaq. Nümunə: Puşkin & Pskov üçün abidə

 

Müəyyən sözü özündə ehtiva edən sənədin axtarışı. Bu zaman lazım olan sözün qarşısında boşluq qoymadan “+” işarəsi yazılmalıdır. Sorğuya bir neçə vacib söz də daxil etmək mümkündür. Nümunə: Şoloxov üçün abidə+bulvar

 

Axtarışdan sözün çıxarılması. Nəticələrdə görünməsi istənilməyən sözün qarşısında “-” işarəsi daxil etmək lazımdır. Bu zaman bir neçə sözü çıxarmaq olar. Nümunə: millər ilə toxuma sxemləri-almaq

 

Hər hansı bir saytda axtarış. Bunun üçün “site” operatoru uyğundur. Bu operator sorğuda axtarılması lazım olan saytı görməyə imkan verir. “site”dan sonra iki nöqtə qoyulmalıdır. Nümunə: Big Data site:ict.az

 

Müəyyən formatda olan sənədlərin axtarışı. Bu sorğuda isə “mime” operatoru, iki nöqtə və lazım olan sənədin formatı (.pdf, .doc və s.) yazılmalıdır. Nümunə: xarici pasport almaq üçün ərizə mime:pdf

 

Müəyyən dildə olan saytlarda axtarış. “Lang” operatorundan sonra iki nöqtə qoyulmalı və sənədlərin axtarışı üçün lazım olan dil rus dili - ru, ingilis - en, fransız – fr, belarusiya dili – be və s. kimi göstərilməlidir.

    Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2020