İnstitut əməkdaşlarının məqaləsi Türkiyənin nüfuzlu jurnalında dərc olunub 2015-09-23 14:39:22 / KONFRANSLAR

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Kazımov, layihənin baş mühəndisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Şəfəqət Mahmudova və Tuğrul Aktaşın “System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs”(“Fotoportretlər əsasında insanın irqi və etnik mənsubiyyətinin tanınması sistemi”) adlı məqaləsi “International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers” (Türkiyə) jurnalında dərc olunub.

 

Məqalədə insanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunmasında etalon təsvirin formalaşması və xarakteristik əlamətlərin analizi üçün alqoritm işlənmişdir. Sifətin seçilmiş həndəsi nöqtələri və bazada olan fotoportretlərin xarakteristik əlamətlərinin hesablanması alqoritmi əsasında etalon təsvirin xarakteristik əlamətləri formalaşdırılır. Sonra ixtiyari təsvirin xarakteristik əlamətləri etnik qrupların etalon təsvirlərinin xarakteristik əlamətləri ilə müqayisə edilir və insanın mənsub olduğu irqi və etnik qrup müəyyən olunur. 

    Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2020