AzScienceNet in GEANT a çıxış kanalının səmərəli istifadəsi ilə bağlı görülmüş işlər müzakirə olunub
Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2024