Azərbaycanın ilk veb-saytı – www.science.az 20 yaşını qeyd etdi
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2020