AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” mövzusunda III respublika elmi-praktiki seminarı 2017-12-08
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2022