AMEA Rəyasət Heyəti. “AzScienceNet: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” mövzusu üzrə respublika elmi-praktiki seminarına hazırlıq məqsədilə təşkilat komitəsinin iclası 10.01.2017
Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2024