Grid texnologiyalarının elektron tibb sahəsində tətbiqi problemlərinə həsr olunmuş məruzə dinlənildi 2016-06-05
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2022