Ölkədə elektron tibbin multidissiplinar problemlərinə həsr olunmuş ilk konfrans keçiriləcək 2016-20-04
Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2023