“Big Data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” mövzusunda I respublika elmi-praktiki konfransı keçirildi 2016-25-02
Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2023