İnstitut əməkdaşlarının məqaləsi “SCOPUS” bazasında indeksləşən jurnalda nəşr olunub 2015-04-06 09:59:23 / KONFRANSLAR

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşlarının “A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users” (Verilənlərin emal mərkəzlərində istifadəçilərə hesablama resurslarının  paylanması  modeli) adlı məqaləsi “SCOPUS” bazasında indeksləşən (H-İndeks-17) “International Journal of Advancements in Computing Technology”-də  (IJACT) dərc olunmuşdur.

 

Məqalədə Data Mərkəzdə istifadəçilərə hesablama resurslarının ayrılması və ya yeni istifadəçinin qoşulması şərti müəyyənləşdirilmişdir. Bu zaman Data Mərkəzdə həll edilən məsələlər eynigüclü qəbul edilmiş və bir məsələnin həlli üçün ayrıla bilən paralel prosessorların sayından asılı olaraq məsələnin həllinə sərf edilən zamanın dəyişməsi modeli qurulmuşdur. Məsələlərin həllinə sərf edilən zamanla paralel prosessorların sayı arasındakı əlaqə hiperbolik funksiya kimi təyin edilmişdir. Yekun olaraq Data Mərkəzdə yeni istifadəçiyə hesablama gücünün ayrılması şərti müəyyən edilmişdir.

 

International Journal of Advancements in Computing Technology - IJACT

 

Volume 7, Number 2, March 31 2015, p. 1-6.

 

A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users

 

Rashid AlakbarovFahrad PashayevMammad Hashimov

    Copyright © İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2024