Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Informasiya Texnologiyaları İnstitutu

24 İyun, Şənbə, 2017

 
 • Türkiyə/ULAKBIM 

 

             • Rumıniya/RoEduNet 

        Belarus/UIIP NASB                            • Ukrayna / URAN

 

 • Çexiya/CESNET 

              • Polşa / PCSS
   • Gürcüstan/GRENA                       • Trusted Introducer
   • Moldova/RENAM               • Qazaxstan/KazCERT